Author Details

Ahmad, Nur Hidayah, Program Geografi Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 14, No 2 (2018): May 2018 - Articles
    Peristiwa El Nino, keragaman hujan dan potensi Southern Oscillation Index untuk peramalan kualiti udara di Malaysia (El Nino events, rainfall and potential of Southern Oscillation Index for air quality forecasts in Malaysia)
    Abstract  PDF