Author Details

Hayeeteh, Pareeda, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 3 (2015) - Articles
    Melayu di sempadan: Penghilangan konsonan obstruent-homorganik dalam dialek Melayu Patani (Borderland Malays: Obstruent-homorganic consonants deletion in Patani Malay dialect)
    Abstract  PDF