Author Details

Md Sum, Sarmila, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 8, No 5 (2012) - Articles
    Usaha Tanggung Jawab Sosial Korporat (CSR) dalam meningkatkan keupayaan komuniti: Kajian kes peladangan cili di Bukit Awang, Pasir Puteh, Kelantan (Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives in elevating community capacity building: The case of chilli farming in Bukit Awang, Pasir Puteh, Kelantan)
    Abstract  PDF