Author Details

Ahmad, Shaharuddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 5, No 3 (2009) - Articles
    Fenomena Pulau Haba Bandar dan isu alam sekitar di Bandaraya Kuala Lumpur (The Urban Heat Island phenomenon and the environmental issues of Kuala Lumpur City)
    Abstract  PDF