Author Details

Ahmad, Shaharuddin, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 4 (2015) - Articles
    Keselesaan terma pelajar dalam bilik darjah: Kajian Kes di Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hisamuddin, Klang, Selangor Darul Ehsan (Classroom thermal comfort in Klang, Selangor Darul Ehsan: A case study)
    Abstract  PDF
  • Vol 10, No 5 (2014) - Articles
    Faktor budaya dan persekitaran dalam prestasi pendidikan anak Orang Asli Malaysia: Kajian kes di Kelantan (Cultural and environmental factors in the educational performance of Malaysian aboriginal children: A Kelantan case study)
    Abstract  PDF