Author Details

Man Kit, Shim, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 7, No 2 (2011) - Articles
    Penentu deposit dalam sistem perbankan Islam di Malaysia (The deposit determinants of Malaysian Islamic banking)
    Abstract  PDF