Author Details

Ali, Suridah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 12, No 5 (2016) - Articles
    Kualiti hidup pesara lelaki dan wanita Malaysia: Kajian kes di Besut, Terengganu (Quality of life of Malaysian men and women retirees: A case study in Besut, Terengganu)
    Abstract  PDF