Author Details

Hanapi, Zaliza, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak,, Malaysia

 • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
  Modul Peta Minda Buzan dan pencapaian pelajar pendidikan asas vokasional di Malaysia: Satu kajian keberkesanan (Buzan Mind Map module and the educational achievement of Malaysian basic vocational students : An impact study)
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
  Jurang integrasi kemahiran employabiliti di Malaysia: Satu kajian empirikal graduan kejuruteraan Kolej Komuniti (Integrated employability skills gaps in Malaysia: An empirical study of Community College graduates)
  Abstract  PDF
 • Vol 12, No 3 (2016) - Articles
  Amalan gaya pembelajaran pelajar cemerlang di Politeknik Seberang Perai: Kajian pelajar Malaysia berdasarkan model Felder Silvermen (Learning styles of high achievers at the Seberang Perai Polytechnic: A study of Malaysian students based on the Felder Silvermen model )
  Abstract  PDF