Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

R

Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, School of Social, Development and Environmental Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, FSSK, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 UKM Bangi (Malaysia)
Rostam, Katiman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (Malaysia)
Rostam, Katiman, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Rosul, Mochamad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Roszaide, Shafiqa, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rozali, Ermy Azziaty, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Rozelee, Saliza, Sustainable Tourism Research Cluster, Universiti Sains Malaysia, Room 14, Ground Floor, Building H25, 11800 USM, Penang, Malaysia (Malaysia)

S

S, Mazifah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, (Malaysia)
S, Selvadurai, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Selvadurai, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Selvadurai, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
S, Selvadurai, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan and Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
S, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanuisaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Zaini, Program Geografi, Pusat Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S A, Sharifah Mastura, Earth Observation Centre, University Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor,
S., Mazifah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
S. Gill, Sarjit, Laboratori Kesejahteraan dan Kesihatan Sosial Belia, Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
S. Gill, Sarjit, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, (Malaysia)
S. Gill, Sarjit, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
S. Gopal, Parthiban, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia
S.A, Sharifah Mastura, Institut Kajian Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
S.Gopal, Parthiban, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
SA, Sharifah Mastura, School of Social, Development and Environmental Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
SA, Sharifah Mastura, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
SA, Sharifah Mastura, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Noor Shah, Faculty of Education and Human Development, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Saad, Rohaizah, School of Technology Management and Logistics, Universiti Utara Malaysia, 06010, Kedah, (Malaysia)
Saad, Suhaila, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Saad, Suhana, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, (Malaysia)
Saad, Suhana, Program Sains Pembangunan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Saad, Suhana, Program Sains Pembangunan, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan and Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Saad, Suhana, School of Social, Development and Environmental Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial Pesekitaran, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saad, Suhana, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saat, Gusni, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Saat, Ishak, Department of History, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, 35900 Perak (Malaysia)
Saat, Siti Aisyah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Universiti Malaysia Terengganu
Saber Doust, Negin Ahmadi, School of Business, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
Sadali, Mohammad Isnaini, Department of Geographic Information Science and Regional Development, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (Indonesia)
Safei, Mawar, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor Darul Ehsan. (Malaysia)
Safei, Mawar, Pusat Kelestarian Warisan dan Kebitaraan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sahani, Mazrura, Program Kesihatan Persekitaran, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sahari, Noraidah, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, (Malaysia)
Sahazali, Nurain, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Saiins Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Sahazali, Nurain, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saibeh, Badariah, Institut of Ethnic Studies (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Saibeh, Badariah, Institute of Ethnic Studies (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Said, Jamaliah, Accounting Research Institute Universiti Teknologi MARA, Shah Alam (Malaysia)
Said, Jamaliah, Accounting Research Institutes (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam, 40450 Shah Alam, Malaysia (Malaysia)
Said, Mohd Zulhafiz, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Said, Mohd Zulhafiz, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Albukhary International University, Alor Setar, Kedah, (Malaysia)
Saidon, Mohd Kasri, Universiti Utara Malaysia (Malaysia)
Saidon, Mohd Kasri, Centre for General Studies, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 06010 Kedah, Malaysia (Malaysia)
Saifullah, Faris Afiq Ikhwan, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sajad, Reihaneh, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Program Geografi, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Program Geografi, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Environmental Management Program, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Earth Observation Centre, University Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Sakawi, Zaini, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sakke, Nordin, Program Geografi, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia)
Salad, Noratiqah Azura, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Salahuddin, Ghazi, Population Census Organization, Statistics Division, Karachi, (Pakistan)

2101 - 2200 of 2616 Items    << < 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > >>