Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

S

Salami, A.A., Department of Geography and Environmental Management, University of Ilorin, Nigeria (Nigeria)
Saleem, Muhammad Amjad, Govt, College of Management Sciences, D.I.Khan, Khyber-Pakhtunkhwa Province, Pakistan (Pakistan)
Saleh, Yazid, Department of Geography & Environment, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, 35900 Perak, Malaysia (Malaysia)
Saleh, Yazid, Jabatan Geografi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Malaysia, (Malaysia)
Saleh, Yazid, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak (Malaysia)
Saleh, Yazid, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, 35900 Perak, Malaysia (Malaysia)
Saleh, Yazid, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Saleh, Yazid, Department of Geography and Environment, Faculty of Human Sciences, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Saleh, Yazid, Jabatan Geografi & Alam Sekitar, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (Maldives)
Salih, Maria, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, (Malaysia)
Salim, Siti Salwa, Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Salimin, Norkhalid, Faculty of Sports Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Salleh, Hood, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Salleh, Khairulmaini Osman, Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Malaysia (Malaysia)
Salleh, M. I., Departments of Accounting and Finance, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia. (Malaysia)
Salleh, Mad Ithnin, Department of Management and Leadership, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Salleh Hudin, Norlaile, Department of Management and Leadership, Faculty of Management and Economics, Universiti Pendidikan Sultan Idris,35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Salman, Ali, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, (Malaysia)
Salman, Ali, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Salman, Ali, School of Media & Communication Studies, Faculty of Social Sciences & Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Samat, Narimah, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, 11800 Penang, Malaysia (Malaysia)
Samat, Narimah, Department of Geography, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Samat, Nor Azah, Department of Mathematics, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Samian, Mohd Nazri, Pusat Kajian Kelestarian Global, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Program Sains Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan dan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan Dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia (Malaysia)
Samsir, Sri Winarni, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, (Malaysia)
Samsudin, Mohd, Program Sejarah, Sains Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia
Samsudin, Mohd., Pusat Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM (Malaysia)
Samsudin, Shamzaeffa, Pusat Penyelidikan Koridor Utara, Universiti Utara Malaysia
Samsudin, Syakirah, Faculty of Science and Mathematics, Sultan Idris Education University, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 35900, Malaysia (Malaysia)
Samsudin, Syakirah, Faculty of Science and Mathematics, Sultan Idris Education University, Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan 35900, Malaysia
Samsurijan, Mohamad Shaharudin, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, (Malaysia)
Samsurijan, Mohamad Shaharudin, Program Perancangan Pengurusan Pembangunan, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia, (Malaysia)
Samsurijan, Mohamad Shaharudin, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Samsurijan, Mohamad Shaharudin, Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
Samuri, Hamim, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Samuri, Hamim, School of Government, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah (Malaysia)
Sani, Siti Shamsiah, Faculty of Science and Mathematics, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tg. Malim, Perak Darul Ridzuan (Malaysia)
Sankalp, Gaurav, Guest faculty in BJCSC (SHIATS Deemed University), Uttar Pradesh, India (India)
Sannusi, Shahrul Nazmi, Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sanusi, Wahidah, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, Indonesia (Malaysia)
Saputra, Erlis, Department of Geographic Information Science and Regional Development, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia (Indonesia)
Saputra, Erlis, Department of Geographic Information Science and Regional Development, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, (Indonesia)
Saputra, Erlis, Department of Geographic Information Science and Regional Development, Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (Indonesia)
Saradj, Fatemeh Mehdizadeh, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Saribanon, Nonon, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nasional, Jakarta, INDONESIA
Sarifin, Muhammad Ridhwan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Sarifin, Muhd Ridhwan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sarip, Abdul Ghani, Faculty Of Built Environment, University Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
Sarkawi, Ahmad Norakmal, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sarnon, Norulhuda, Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sarok, Ahi, abatan Politik dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Sarok, Ahi, Jabatan Politik dan Hubungan Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial, Universiti Malaysia Sarawak (Malaysia)
Sa’at, Nor Hayati, Universiti Malaysia Terengganu, 21030 Kuala Terengganu,Terengganu, Malaysia (Malaysia)
Sedon, Mohd Fauzi, Faculty of Art, Computing & Creative Industry, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Sel Fang, Lim, Pusat Penyelidikan Sejarah, Politik dan Keselamatan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selamat, Mohd Nasir, Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, S, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, S, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanuisaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, S, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Selvadurai, S., Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, S., Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, S., Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Program Sains Pembangunan, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, School of Social, Development and Environmental Studies, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Faculty of Social Science and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, Malaysia
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, 43600 UKM Bangi, Selangor, (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, (Malaysia)
Selvadurai, Sivapalan, Pusat Pengajian Sosial Pesekitaran, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Selvaratnam, Doris Padmini, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Seman, Ahmad Ali, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia 43650 Bangi, Selangor (Malaysia)
Senadjki, Abdelhak, Universiti Tunku Abdul Rahman, Perak, Malaysia
Sengboon, Lim, Centre for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Sentian, Justin, School of Business and Economics, Universiti Malaysia Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (Malaysia)
Setyawan, Ahmad Dwi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia (Indonesia)
Sewanu Akoteyon, Isaiah, Department of Geography and Planning, Lagos State University, Ojo, Nigeria (Nigeria)
Seyed Abbas, Yazdanfar, Architectural Department, Iran University of Science & Technology, Tehran, (Iran, Islamic Republic of)
Shaari, Azianura Hani, English Language Studies Programme, Center for Literacy and Sociocultural Transformation Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Shaari, Azianura Hani, Pusat Pemerkasaan Remaja (PERKASA), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Shafaei, Fatemeh, School of Housing Building and Planning, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysia (Malaysia)
Shafii, Haryati, Jabatan Pengurusan dan Pembinaan, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Batu Pahat, Johor, Malaysia (Malaysia)
Shafinah, Kamarudin, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, (Malaysia)
Shah Alam, Syed, School of Management, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Shah Nordin, Aleff Omar, Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (Malaysia)
Shahid, Shamsuddin, Department of Hydraulics & Hydrology, University Technology Malaysia, Malaysia (Malaysia)
Shahril, Mohd. Izwan, Faculty of Sports Science and Coaching, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia (Malaysia)
Shakibamanesh, Amir, Department of Urban Planning and Design, School of Architecture and Urban Studies, the University of Arts, Tehran, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Shamaki, Muazu Alhaji, Department of Geography, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Sokoto-Nigeria, (Nigeria)

2201 - 2300 of 2616 Items    << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>