Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

I

Ismail, Lukman, School of Social, Development & Environmental Studies, Faculty of Social Science and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Md Daud, Faculty of Economics and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Ismail, Md Daud, School of Management, Faculty of Economic and Management, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi 43600, Selangor, Malaysia (Malaysia)
Ismail, Mohd Mahadee, Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (Malaysia)
Ismail, Muhamad Takiyuddin, Program Sains Politik, Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Muhamad Takiyuddin, Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Ismail, Muhamad Takiyuddin, Program Sains Politik, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor (Malaysia)
Ismail, Nazari, Fakulti Perniagaan dan Perakaunan, Universiti Malaya (Malaysia)
Ismail, Nor Asmat, School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia
Ismail, Nur Syakiran Akmal, Pusat Penyelidikan Koridor Utara, Universiti Utara Malaysia
Ismail, Rahmah, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Rahmah, Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Rokiah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Rokiah, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Ismail, Ruzila, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (Malaysia)
Ismail, Ruzila, Unit Penyelidikan Etnografi dan Pembangunan, Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan (Malaysia)
Ismail, Wan Ruslan, Hydro Geomorphology Research Group, Research Center for Environment, Society and Space (RECESS), School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, 11800 Minden, Pulau Pinang, Malaysia (Malaysia)
Ismail, Yusof, Faculty of Economics & Management Sciences, International Islamic University Malaysia (Malaysia)
Isnin, Khairul Anwar, Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) (Malaysia)
Ithnin, Hamirdin, Jabatan Geografi dan Alam Sekitar, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak (Malaysia)

101 - 120 of 120 Items    << < 1 2