[ms] Book Review: Pengajaran & Pembelajaran Tilawah Al-Quran Sekolah Menengah di Malaysia (Teaching & Learning of Al-Qur’an Recitation Secondary School in Malaysia)

Zainab Ismail

Abstract


Buku Pengajaran & Pembelajaran Tilawah Al-Quran Sekolah Menengah di Malaysia ialah sebuah buku yang memuatkan pengetahuan dan maklumat berkaitan dengan tilawah al-Qur’an. Penerbitan buku ini ialah hasil usaha penyelidikan dan penulisan Mohd Aderi Che Noh yang disusun mengikut sejarah, konsep, amalan dan isu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur’an. Dalam kontek Sekolah Menengah di Malaysia, tilawah al-Qur’an ialah satu mata pelajaran Pendidikan Islam yang mampu mencorakkan kemampuan para pelajar Sekolah Menengah untuk membaca dalam tulisan Jawi, menangani masalah buta al-Qur’an dan meningkatkan motivasi dalam diri pelajar untuk memahami kandungan al-Qur’an serta ajaran Islam secara keseluruhannya. Masalah buta Jawi, buta al-Qur’an dan tidak memahami kandungan al-Qur’an dalam kalangan pelajar Sekolah Menengah yang berlaku dalam negara memerlukan para guru mata pelajaran Pendidikan Islam memahami tentang langkah-langkah, amalan, model, teori serta isu berkaitan pengajaran dan pembelajaran tilawah al-Qur’an.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636 

Articles in Islamiyyat are abstracted and indexed in:

Index Islamicus, ISC (Islamic World Science Citation Centre),

ProQuest, UDLedge, MyCite, MyJurnal and UJAR (UKM Journal Article Repository)

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA

UKM Press
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor D.E., MALAYSIA 

© Copyright UKM Press, UKM