Author Details

Aboo Talib @ Khalid, Kartini, Jabatan Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D