Skop Seksyen 45 Akta Keterangan 1950: Keperluan Untuk Semakan Semula

Ramalinggam Rajamanickam

Abstract


Pendapat pakar merupakan satu bentuk keterangan yang popular di mahkamah. Keterangan pakar penting dalam membantu mahkamah membuat keputusan yang betul tentang suatu isu yang berada di luar pengetahuan dan pengalaman umum seseorang hakim. Secara amnya, keterangan pendapat pakar dikemukakan di mahkamah Malaysia menurut peruntukan seksyen 45 Akta Keterangan 1950. Menurut seksyen 45, hanya kategori pakar yang disebutkan dalam peruntukan tersebut boleh dipanggil untuk memberikan pendapat pakar. Persoalannya, sejauh manakah kategori pakar yang dalam seksyen 45 Akta Keterangan 1950 komprehensif untuk merangkumi semua jenis pakar? Artikel ini bertujuan menilai skop seksyen 45 Akta Keterangan 1950 di samping membandingkan kedudukannya dengan bidang kuasa lain iaitu negara India dan Singapura. Artikel ini mendapati bahawa skop seksyen 45 Akta Keterangan 1950 adalah tidak komprehensif dalam mengawal selia semua kategori pakar yang boleh dipanggil untuk membantu sesuatu kes kerana skopnya yang terhad kepada beberapa kategori pakar sahaja. Oleh itu, artikel ini mencadangkan agar peruntukan seksyen 45 Akta Keterangan 1950 perlu disemak semula supaya skopnya dalam diperluas untuk merangkumi kategori pakar secara luas.

Keywords


keterangan pakar; seksyen 45 Akta Keterangan 1950; Malaysia; India; Singapura

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.