Author Details

Kechot, Ab. Samad, Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 34 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Pengurusan Badan Bukan Kerajaan (NGO) Perfileman: Gaya Komunikasi Kepimpinan dan Kesannya kepada Ahli Organisasi
    Abstract  PDF