Author Details

Mohd Nor, Abu Hassan Shaari, Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 23 (2004) - RESEARCH ARTICLES
    Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap: Analisis VaR ke atas Pasaran Saham di BSKL
    Abstract  PDF