Author Details

Buang, Ahmad, Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia

  • Vol 35 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (The Role of MUI and Methodology of Istinbat Fatwa in Indonesian Banking Law)
    Abstract  PDF