Author Details

M. Salleh, Aliah Hanim, Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 21 (2002) - RESEARCH ARTICLES
    Membina Integrasi antara Elemen Teras TQM dengan Orientasi Pasaran dan Hubungannya dengan Prestasi Firma
    Abstract  PDF