Author Details

M. Salleh, Aliah Hanim, Jabatan Pemasaran Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 17 (1998) - RESEARCH ARTICLES
    Jurang Harapan- Tanggapan Pengguna: Suatu Pengukuran Kualiti Perkhidmatan Cukai Pendapatan di Malaysia
    Abstract  PDF