Author Details

Mohd. Amir, Amizawati, Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi & Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Malaysia, Malaysia

  • Vol 34 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Peranan Pengukuran Prestasi Strategik ke Atas Kepuasan Kerja dan Kekuasaan Psikologi dalam Kalangan Pengurus dalam Sektor Automotif
    Abstract  PDF