Author Details

Mustaffa, Che Su

  • Vol 42 (2014) - RESEARCH ARTICLES
    Perbezaan Faktor Demografi ke atas Komunikasi Pegawai-Subordinat, Kualiti Jalinan Hubungan, Tekanan Kerja dan Kepuasan Komunikasi di Jabatan Penjara Malaysia
    Abstract  PDF
  • Vol 43 (2015) - RESEARCH ARTICLES
    Kompetensi Komunikasi dan Kepuasan Komunikasi Penjawat Awam Di Malaysia
    Abstract  PDF