Author Details

H. Yahaya, Jamaiah

  • Vol 53 (2018) - RESEARCH ARTICLES
    Model Kesediaan Pelaksanaan Sistem Kawalan Industri di Persekitaran Awan dari Perspektif Keselamatan Maklumat
    Abstract  PDF