Author Details

Yusof, Mohamad, Fakulti Teknologi dan Sains Matematik Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 18 (1999) - RESEARCH ARTICLES
    Mencari Kewujudan Gelagat Kekalutan Siri Masa: Satu Analisis Awal terhadap Gelagat Kadar Faedah antara Bank
    Abstract  PDF