Author Details

Hashim, Nor Hashima, Faculty of Business Management, Universiti Teknologi MARA 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • Vol 35 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Environmentally Conscious Behavior among Malaysian Consumers: An Empirical Analysis (Tingkah Laku Keprihatinan Terhadap Alam Sekitar dalam Kalangan Pengguna Malaysia: Satu Analisis Empirikal)
    Abstract  PDF