Author Details

Mohd Yasin, Norjaya, UKM-Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 36 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Exploring the Mediating Effect of Brand Relationship Quality in the Service Brand Equity and Brand Resonance Linkage (Meninjau Kesan Kualiti Hubungan Jenama sebagai Pengantara dalam Kaitan antara Ekuiti Jenama Perkhidmatan dengan Kecenderungan Jenama)
    Abstract  PDF