Author Details

Romli, Nurhanani

  • Vol 47 (2016) - RESEARCH ARTICLES
    Tadbir Urus Syariah dalam Industri Takaful di Malaysia: Implikasi Pasca Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
    Abstract  PDF