Author Details

Ishak, Rokiah, School of Accountancy, College of Business Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok Kedah, Malaysia

  • Vol 35 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Corporate Performance, CEO Power and CEO Turnover: Evidence from Malaysian Public Listed Companies (Prestasi Syarikat, Kuasa CEO dan Pertukaran CEO: Bukti dari Syarikat Tersenarai Awam Malaysia
    Abstract  PDF