Author Details

Jaffar, Romlah, Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 23 (2004) - RESEARCH ARTICLES
    Kebebasan Juru Audit sebagai Pemoderat dalam Hubungan antara Kualiti Audit dengan Pengurusan Perolehan
    Abstract  PDF