Author Details

Abdul Hamid, Roshayati

  • Vol 47 (2016) - RESEARCH ARTICLES
    Faktor Kejayaan Pemikiran Lean dan Pencapaian Operasi di Sektor Perkhidmatan
    Abstract  PDF
  • Vol 54 (2018) - RESEARCH ARTICLES
    SMEs’ Export Performance: The Effect of Learning Orientation and Innovativeness
    Abstract  PDF