Author Details

Maelah, Ruhanita, Pusat Pengajian Perakauanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 34 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Peranan Pengukuran Prestasi Strategik ke Atas Kepuasan Kerja dan Kekuasaan Psikologi dalam Kalangan Pengurus dalam Sektor Automotif
    Abstract  PDF