Author Details

Mohd. Iskandar, Takiah, Jabatan Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM, Malaysia

  • Vol 24 (2005) - RESEARCH ARTICLES
    Earnings Management and Board Characteristics: Evidence from Malaysia
    Abstract  PDF