Author Details

Iskandar, Takiah Mohd, School of Accounting Faculty of Economics and Management Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 36 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Characteristics of Board of Directors and Financial Distress: A Malaysian Case (Ciri-ciri Lembaga Pengarah dan Masalah Kewangan: Kes di Malaysia)
    Abstract  PDF