Author Details

Bakar, Zaharah

  • Vol 10 (1991) - RESEARCH ARTICLES
    Ciri-ciri Kitaran Hayat Keluarga: Satu Tinjauan ke atas keluarga-keluarga di Lembah Kelang
    Abstract  PDF
  • Vol 25 (2006) - RESEARCH ARTICLES
    Buyer Satisfaction and Loyalty - Evidence from the Industrial Goods Market
    Abstract  PDF