Author Details

Isa, Zaidi, Pusat Pengajian Sains Matematik Fakulti Sains dan Teknologi UKM, Malaysia

  • Vol 20 (2001) - RESEARCH ARTICLES
    Tabiat Hubungan Kadar Faedah, Volum Dagangan dan Pulangan Sebelum dan Selepas Kejatuhan Pasaran Tahun 1997 di Bursa Saham Kuala Lumpur
    Abstract  PDF