Author Details

Mohammad Yusof, Zawiyah

  • Vol 53 (2018) - RESEARCH ARTICLES
    Penerimagunaan Sistem Pengurusan Dokumen dan Rekod Elektronik: Protokol Pembangunan Instrumen dan Kesahan Kandungan Menggunakan Nilai Ketetapan Kandungan
    Abstract  PDF