TRANSISI DEMOGRAFI DAN CABARAN PEMBANGUNAN LESTARI DI PULAU TUBA, LANGKAWI (Demographic Transition and Challenges for Sustainable Development in Pulau Tuba, Langkawi, Malaysia)

Mustaffa Omar, Ishak Yussof

Abstract


Artikel ini membicarakan tiga perkara berikut: (i) mengenalpasti proses transisi demografi yang
sedang berlangsung di Pulau Tuba, Langkawi; (ii) mengesan cabaran-cabaran pembangunan akibat
transisi demografi yang berlaku; dan (iii) mengesyorkan langkah-langkah dan strategi pembangunan
yang bersesuaian dengan tren perubahan demografi di kawasan kajian. Artikel ini bertujuan menilai
impak proses pembangunan Langkawi ke atas perubahan pola kependudukan di Pulau Tuba.
Kerangka konseptual ekosistem pulau kecil telah dipilih bagi memandu perbincangan dalam artikel
ini. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperolehi daripada soalselidik yang dibuat secara banci
pada bulan Mei-Jun 2005. Hasil kajian menunjukkan bahawa arus pembangunan ekonomi dan
infrastruktur yang berlangsung di pulau besar Langkawi hampir dua dekad lalu telah berjaya
mengubah ekosistem pulau tersebut mirip kepada ciri-ciri ekosistem tanah besar atau negeri lain di
Malaysia. Namun, hasil analisis menunjukkan bahawa pembangunan ekonomi dan infrastruktur di
pulau besar Langkawi ini tidak banyak membawa kesan titisan ke bawah yang mampu dimanafaatkan
oleh penduduk di pulau-pulau kecil lain sekelilingnya seperti Pulau Tuba. Kajian ini juga mendapati
keadaan ekosistem Pulau Tuba yang mempunyai ciri-ciri jumlah penduduk yang kecil dan kurang
padat; modal fizikal, kewangan dan modal manusia yang rendah, dan memiliki jaringan sosial serta
ekonomi yang terbatas telah menyebabkan ramai gagal merebut peluang-peluang sedia ada
berbanding penduduk di pulau besar Langkawi. Keadaan ini menjadi lebih sukar apabila penduduk
dan kepimpinan setempat kekurangan otonomi untuk bebas bertindak membawa pembangunan
ekonomi dan sosial di Pulau Tuba tanpa perakuan pihak pentadbiran pusat. Ini menyebabkan
penghuni di pulau kecil ini terus menerus terpinggir daripada arus perdana pembangunan.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.