Author Details

Asaari, Azlina, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 17, No 4 (2017): November 2017 - Articles
    Konflik Semiotik dan Simbolik dalam Hubungan Ibu dan Anak Perempuan dalam Filem Seram Kontemporari Melayu: Kajian Kes Filem Senjakala (The Conflicts Between the Semiotic and the Symbolic in the Mother-Daughter Relationship in Malay Contemporary Horror Films: A Case Study film Senjakala)
    Abstract  PDF