Author Details

Aziz, Jamaluddin, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 17, No 4 (2017): November 2017 - Articles
    Konflik Semiotik dan Simbolik dalam Hubungan Ibu dan Anak Perempuan dalam Filem Seram Kontemporari Melayu: Kajian Kes Filem Senjakala (The Conflicts Between the Semiotic and the Symbolic in the Mother-Daughter Relationship in Malay Contemporary Horror Films: A Case Study film Senjakala)
    Abstract  PDF
  • Vol 18, No 1 (2018): February 2018 - Articles
    Pemerkasaan Watak Wanita Dalam Filem Berunsurkan Islam: Kajian Kes “Ketika Cinta Bertasbih” (Female Character’s Empowerment in Islamic Oriented Film: A Case Study of “Ketika Cinta Bertasbih”)
    Abstract  PDF