Pembelajaran berasaskan projek perundingan pelancongan sebagai wadah pemerkasaan modal insan pelajar siswazah (Tourism consultancy project-based learning as medium in empowering the human capital of graduate students)

Habibah Ahmad, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Amriah Buang, Jamilah Mohamad, Mushrifah Idris, Sri Winarni Samsir, Ahmad Nazrin Aris Anuar, Nur Atiqah Kamarus Zaman, Nur Amirah Kamarus Zaman

Abstract


Kertas ini membincangkan pengalaman pembelajaran pelajar siswazah berasaskan projek perundingan Universiti yang dikendalikan oleh konsultan dan perunding muda dalam sebuah projek pelancongan . Seramai 10 pelajar telah melalui proses ini. Daripada proses ini pelajar telah mendapat laluan mengurus projek pelancongan. Beberapa aspek pembelajaran langsung tentang perkongsian ilmu baru dan sebenar dialami oleh para pelajar. Ini melibatkan pengenalpastian permasalahan destinasi, pengalaman menangani konflik dan debat dalam Perbincangan Kumpulan Terfokus, persemukaan dengan pihak Client dan bagaimana mempersembahkan cadangan kepada pihak organisasi yang menjadi Client. Dalam konteks perundingan dan kolaborasi Universiti-Industri, proses pembelajaran ini memberikan pengalaman pembelaran sebenar sebagai seorang perunding profesional dalam projek konsultansi pelancongan yang akhirnya memperkukuhkan lagi modal insan graduan.

Katakunci: kolaborasi, konsultansi, modal insan, pembelajaran berasaskan perundingan, projek pelancongan, perkongsian ilmu


This paper discusses the learning experiences of the graduate students based on the University consultancy project undertaken by the profesional consultants and young consultants in one of the tourism consultation project. A total 10 students have participated in this project. From the learning process, the students were trained in handling and managing projects. Several aspects of learning were delivered and experienced – identification of issues on destination, conflict resolution, face-to face negotiation between the Client-Consultation and the project presentation. In this regard, the contextual consultation and collaboration between the University-Industry, has provided a real learning experiences of a young profesional consultant in tourism project, which further enhance the human capital of the graduates.

Keywords: collaboration, consultancy, human capital, knowledge sharing, project based learning, tourism project


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.