Author Details

Mahmud, Abdul Rahman, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 1 (2015) - Articles
    Aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi sebagai syarat kelulusan EIA di Malaysia: Kajian status kepatuhan di Negeri Kedah (Soil erosion and sedimentation control aspect of Malaysia’s EIA approval conditions: A study of the compliance status in Kedah)
    Abstract  PDF
  • Vol 11, No 6 (2015) - Articles
    Pakej penambahbaikan EIA di Malaysia: Suatu ulasan kritis dalam aspek kawalan hakisan tanah dan sedimentasi (EIA improvement packages in Malaysia: A critical review with respect to erosion and sedimentation control)
    Abstract  PDF