Author Details

Abdul Maulud, Khairul Nizam, Jabatan Kejuruteraan Awam dan Struktur, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia Pusat Pencerapan Bumi, Institut Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 13, No 4 (2017): November 2017 - Articles
    Analisa terhadap kaedah pengulasan laporan Penilaian Kesan kepada Alam Sekeliling di Malaysia (Analysis on Environmental Impact Asessment review method in Malaysia)
    Abstract  PDF