Author Details

Abdul Mutalib, Mimi Hanida, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 7, No 3 (2011) - Articles
    Pembinaan dan pengukuhan identiti sebagai da’i: Pengalaman pendakwah wanita di Malaysia (The identity development and consolidation of Muslim women preachers: The Malaysian experience)
    Abstract  PDF