Author Details

Mat Jali, Mohd Fuad, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,, Malaysia

  • Vol 7, No 5 (2011) - Articles
    Persepsi politik belia di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Bagan Pinang, Negeri Sembilan (The political perception of the youths in the state assembly area of Bagan Pinang, Negeri Sembilan)
    Abstract  PDF