Author Details

Syed Abdullah, Sharifah Mastura, Institut Perubahan Iklim, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 10, No 3 (2014) - Articles
    Implikasi pembangunan Bandar Indera Mahkota kepada pencemaran Sg. Talam, Kuantan, Pahang (Pollution implications of Bandar Indera Mahkota development – The case of Talam River, Kuantan, Pahang)
    Abstract  PDF
  • Vol 10, No 5 (2014) - Articles
    Konsentrasi aktiviti berilium-7 dalam air hujan setempat – Teknik alternatif dalam kajian hakisan tanih di Malaysia (Consentration of beryllium-7 activity in local rain water – An alternative technique in Malaysian soil erosion study)
    Abstract  PDF