Author Details

Jamoran Yana, Zainorinyana, Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia