Author Details

JAAFAR, AZIZAH, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • JPM, Vol. 34, No. 2 (Nov 2009) - Articles
    Reka Bentuk dan Pembangunan Perisian Kursus Multimedia Pendidikan Seksualiti Malaysia (MSE) (Design and Development of Malaysia Sexuality Education Multimedia Courseware)
    Abstract  PDF