Author Details

YAMAT, HAMIDAH, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPM, Vol. 41, No. 2 (Nov 2016) - Articles
    What Primary School Teachers Say About Their Beliefs on Teaching and Learning of English as a Second Language (ESL) (Apa yang Diperkatakan oleh Guru Sekolah Rendah Mengenai Kepercayaan Mereka terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
    Abstract  PDF