Author Details

HASSAN, HASLINAWATI

  • JPM, Vol. 43, No. 2 (Nov 2018) - Articles
    Ke Arah Kebolehpasaran Graduan: Pertalian Antara Pendekatan Pembelajaran dengan Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar IPT Berteraskan Islam (Towards Graduate Employability: Relations between Learning Approaches and Soft Skills Among Students from Islamic-based HEIs)
    Abstract  PDF