Author Details

ISHAK, MAT RASID, Bahagian Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 1-3 Blok E15 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya, Malaysia

  • JPM, Vol. 39, No. 2 (Nov 2014) - Articles
    Kajian Keberkesanan Program Pentaksiran Kerja Amali Sains (PEKA): Satu Penilaian di Sekolah Rendah (Study of Evaluation Program of Practical Skill Assessment (PEKA): Assessment in Primary School)
    Abstract  PDF