Author Details

AHMAD, NOOR LELA, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

  • JPM, Vol. 41, No. 1 (May 2016) - Articles
    Kemahiran Profesional Graduan Perakaunan: Antara Jangkaan Majikan dan Keperluan Pelajar dalam Kurikulum Perakaunan (Professional Skills of Accounting Graduates: Gaps between Employers Expectation and Students Need in Accounting Curricula)
    Abstract  PDF